Sla het hoofdmenu over

Neo-geo educatie

Door middel van (proef)lessen in de praktijk onderzoeken wij continue hoe de nieuwste technische mogelijkheden kunnen worden ingepast in bestaande lessen/methodes. Waar mogelijk proberen we de lessen zo in te richten dat ze aansluiten op buitenactiviteiten van leerlingen in de directe omgeving van school, zodat niet nodeloos lang achter de computer wordt gezeten. De foto-realistische beelden in Google Earth brengen samenhang tot stand in de ervaringen die kinderen lopend, fietsend en vanaf de achterbank van de auto opdoen.

schermafbeelding verkeerslesTijdens onze verkeerslessen markeren leerlingen individueel of in paren lastige situaties in het verkeer. Mede door deze les werd het Utrechts Verkeersveiligheids Label van OBS De Meander in Amersfoort verlengd.

Google Earth kan grote toegevoegde waarde hebben in het onderwijs. 'Kaartvaardigheden' helpen leerlingen namelijk een geïntegreerd geografisch en historisch wereldbeeld te ontwikkelen. Google Earth komt hierbij uitstekend van pas omdat de lessen zich net zo gemakkelijk kunnen richten op de eigen buurt (omgevingsgericht onderwijs) als op plaatsen ver weg. Bij de kerndoelen in het primair onderwijs wordt bovendien aanbevolen dat leerlingen gebruikmaken van cultureel erfgoed. Steeds meer materiaal hierover komt beschikbaar in de 'Lagen' in Google Earth en andere digitale kaarten.

schermafbeelding oude landschappenIn 2007 zijn we in de Google Earth Community het project "Oude landschappen" gestart, met landschapschilderijen. Een zeventiende eeuwse Streetview; ideaal voor digiborden!

"Studies tonen aan dat lesmethodes met geo-informatietechnologie voor een aantal leerdoelen kunnen resulteren in hogere leeropbrengsten. Echter, het aantal studies dat zich richt op dit vraagstuk is beperkt." (Tim Favier, Geo-informatietechnologie in het voortgezet onderwijs, een brochure voor docenten, Vrije Universiteit 2013). Bijvoorbeeld het onderzoek in 2005 van Habibah Hj. Lateh & Arumugam Raman, ' A study on the Use of Interactive Web-Based Maps in the Learning and Teaching of Geography'. Christine Erlien van Duke University in de VS bestudeerde als één der eersten het gebruik van Google Earth in het onderwijs. In een insprerende lezing (Youtube video, 2011) vatte ze haar werk samen.

Google Earth kan worden gebruikt zoals de gedrukte Atlas, ter ondersteuning van wereldoriëntatie-, aardrijkskunde- en andere lessen. Toegevoegde waarde boven het gebruik van losse kaarten is dat de beelden fotorealistisch zijn en locaties altijd bekeken kunnen worden in de context van hun (nabije of wijde) omgeving. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van gevoel voor verhoudingen (schaal).

Naast statische overzichten (met plaatsmarkeringen, foto's, kaarten of drie-dimensionale modellen) spreken meer interactieve presentaties, zoals bijvoorbeeld een rondleiding of quiz, leerlingen erg aan. De leerlingen zijn op deze wijze actief met de lesstof bezig, zonder dat kennis over (navigatie met) digitale kaarten vereist is.

Om de ontwikkelingen op dit gebied zoveel mogelijk te bespoedigen, zijn deze placemarks eveneens gepubliceerd in de Google Earth Community. Onze " Zonnewijzer" werd op 11-3-2007 door Google geselecteerd voor de informatielaag 'best of Google Earth Community' (toen nog weergegeven met een gouden i-icoontje; dat vonden wij veel mooier!)