Licences

English    (> Nederlands)

Educational organisations which are officially accredited according to your country's legislation are hereby granted an individual, non transferable licence on terms that the files are not altered in any way or redistributed by any medium. In addition our general terms of business, stated elsewhere on this website, will apply.

If you are not an educational organisation in the sense of the above you have to apply for a licence via this website:
- Licences for publication of AOTP productions on other websites or intranets will be granted solely by contract.
- Licences for using AOTP productions in exhibits and presentations will be granted solely by contract.

Please contact us if you have questions about our terms or in case you consider any other use of AOTP productions. We'll be happy to discuss how we can be of help.


Licenties

Aan onderwijsinstellingen erkend in de zin van de Wet op het primair-, voortgezet- of hoger onderwijs, wordt hierbij een algemeen (individueel, niet overdraagbaar) gebruiksrecht verleend op voorwaarde dat aan de bestanden niks wordt veranderd en dat de bestanden op geen enkele wijze verder zullen worden gedistribueerd. Op al onze leveringen zijn verder onze algemene handelsvoorwaarden (elders op deze website) van toepassing.

Wanneer u geen onderwijsinstelling bent dient u hier een individueel, niet overdraagbaar gebruiksrecht aan te vragen:
- Onze voorwaarden voor toestemming om AOTP producties te publiceren op uw eigen website of intranet zullen deel uitmaken van een separaat contract.
- Onze voorwaarden voor toestemming om AOTP producties te gebruiken voor exposities en presentaties zullen deel uitmaken van een separaat contract.

Met eventuele vragen over deze voorwaarden of een door u beoogd ander gebruik van AOTP producties kunt u contact met ons opnemen om uw specifieke wensen te bespreken.